เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

 

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ fandfclothing.com ขอยืนยันว่าจะรักษาข้อมูลอันเป็นส่วนบุคคลของท่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงรูปแบบการดำเนินการ และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับเรา หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกรุณาติดต่อเราที่ info@fandfclothing.com

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 

fandfclothing.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากรายละเอียดที่ท่านให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ของท่าน และการบันทึกถึงเส้นทางการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นเส้นทางก่อนที่จะมาถึงยังเว็บไซต์ของเราด้วย เพื่อให้เราทราบถึงความสนใจของท่านในสินค้าและบริการต่างๆ

 

เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากการที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ ทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการแข่งขันต่างๆ ที่เราจัดขึ้น รวมทั้งข้อมูลที่ท่านส่งถึงเรา หรือให้เราจากการตอบแบบสอบถามต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลในด้านของรูปแบบของเส้นทางการเข้าใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อให้เราพัฒนาบริการต่างๆ ของเราให้กับลูกค้าทุกท่านได้ดียิ่งขึ้น

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

เราอาจจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดเตรียมบริการแบบเฉพาะบุคคลสำหรับท่าน และจะติดต่อท่านผ่านข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา โดยเราอาจจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ จากกลุ่มเทสโก้ โลตัส และจากบริษัทอื่น ที่เราได้คัดเลือกแล้วและเราพิจารณาแล้วว่า ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นที่สนใจสำหรับท่าน โดยเราจะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้ท่านผ่านทาง ไปรษณีย์, อีเมล์, บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS), โทรศัพท์ หรือ โทรสาร

 

นับที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ fandfclothing.com ท่านสามารถเปิดอ่านและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง รวมทั้งเงื่อนไขการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากเรา ที่อยู่ในหน้า “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ได้ หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารใดๆ จากเรา ท่านสามารถระบุลงในช่องให้เลือกที่เราจัดเตรียมไว้แล้วในหน้านั้นได้

 

เรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านเพื่อปรับปรุงบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ในบางครั้ง เราอาจจะติดต่อท่านผ่านทางไปรษณีย์, อีเมล์, โทรศัพท์ หรือโทรสาร เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ และเช่นเดียวกัน

 

อย่างไรก็ดี การติดต่อของเราจะติดต่อท่านเพียงเป็นครั้งคราว ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องติดต่อกับท่าน อาจจะด้วยเหตุผลด้านการบริหารหรือการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา

 

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

ข้อมูลของท่านอาจจะถูกส่งหรือใช้โดยกลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เราจะไม่ส่งข้อมูลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เว้นกลุ่มผู้สืบต่อธุรกิจการให้บริการของเรา และ ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ให้กับเรา เราอาจจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลในเชิงสรุป (ที่ไม่มีการระบุถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมายังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการพัฒนากลยุทธ์

 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

เว็บไซต์ของเราจะมีลิงค์ (link) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อยู่นอกเหนือความควบคุมและอยู่นอกเหนือความผิดชอบของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากท่านได้เปิดเว็บไซต์อื่นผ่านลิงค์ที่เราได้จัดเตรียมไว้ เว็บไซต์เหล่านั้นอาจจะเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของท่าน และข้อมูลของท่านจะถูกใช้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายที่แตกต่างจากเรา

 

สิทธิในการใช้ข้อมูล

 

ท่านมีสิทธิที่จะทราบและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของท่าน การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ fandfclothing.com ได้บันทึกไว้ สามารถทำได้โดยการเขียนจดหมายแจ้งความจำนงมาที่ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 พร้อมทั้งแนบชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งข้อมูลกลับไป และเช็คมูลค่า 500 บาท สั่งจ่าย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

  • รับข่าวสารและสิทธิพิเศษก่อนใคร